Vorname:              Nicole 

Name:                   Babayigit

Spitzname:            Nici

 

Im Probejahr:           2019 / 2020